Människor som dansar täckta av färgpulver i olika färger under den hinduiska Holi-festivalen.

Mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid.

Mina tjänster riktar sig till alla som är intresserade av att lära mer om och främja rättighets- och hållbarhetsfrågor. I mitt arbete fokuserar jag särskilt på Fair Trade och annan medveten konsumtion, samt inkluderande kommunikation.

Varför All Rights?

Alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det arbete som jag utför inom All Rights utgår alltid från denna tanke, som slogs fast i Förenta nationernas (FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948. Namnet All Rights syftar på att vi alla omfattas av alla rättigheter, men även på att vi gör det rätta när vi väljer att prioritera mänskliga rättigheter.

Vad innebär social hållbarhet?

Ordet hållbarhet förknippar vi ofta med vår miljö, men hållbarhetsbegreppet har också sociala och ekonomiska dimensioner. Såväl Fair Trade som inkluderande kommunikation är exempel på verktyg för social hållbarhet.
Med social hållbarhet menas att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle, där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I ett socialt hållbart samhälle lever människor ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans, där människors delaktighet och lika värde står i centrum.

Vad handlar Fair Trade och inkluderande kommunikation om?

Fair Trade kallas även rättvis handel. Tillverkning av och handel med Fair Trade-produkter sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljön. Produkterna tillverkas eller odlas av producenter i länder med utbredd fattigdom, främst i Latinamerika, Afrika och Asien. Läs mer om Fair Trade här.

Inkluderande kommunikation är respektfull och jämlik, använder ett förståeligt språk, och tar hänsyn till våra olikheter och Sveriges sju diskrimineringsgrunder. Med inkluderande kommunikation visar vi att vi vill rikta oss till och tilltala så många läsare eller deltagare som möjligt, oavsett vilka identitetsgrunder de har. Läs mer om inkluderande kommunikation här.

Jag ser fram emot att få möjlighet att arbeta med er inom dessa viktiga områden!

Emily Turgman Gruian
AllRights.se

mail: info@allrights.se
mobil: 0708-26 99 67