Nå ut till och tilltala fler med inkluderande kommunikation

Kommunikation är en stor del av vår vardag. Tack vare mobiler och surfplattor är alltfler av oss ständigt uppkopplade och kan skicka meddelanden och mail, läsa tidningar och böcker, titta på film, uppdatera Facebook och Instagram och twittra var vi än är. Vi är både avsändare och mottagare av mängder av information varje dag.

Om vi vill nå fram till så många som möjligt med just vårt budskap kan inkluderande kommunikation göra stor skillnad.

Vad menas med inkluderande kommunikation?

Med inkluderande kommunikation menar jag kommunikation som:

• uppfattas som respektfull och jämlik, inte kränkande eller uteslutande
• använder ett språk som är lätt att förstå, inte onödigt krångligt eller byråkratiskt
• tar hänsyn till våra olikheter och Sveriges sju diskrimineringsgrunder

Genom inkluderande kommunikation kan vi visa att vi vill rikta oss till alla, oavsett vilka identitetsgrunder de har. När vi kommunicerar utifrån insikten att vi alla är individer med olika intressen och grupptillhörighet kan vi nå ut bredare och tilltala fler målgrupper; oavsett om vi vill öka vår krets av läsare eller få fler besökare eller kunder.

Hur kan jag hjälpa er?

Jag erbjuder skribentstöd och granskning av all slags information och kommunikation ur ett rättighets- och demokratiperspektiv. Utifrån era önskemål kan jag fokusera på:

granskning av intryck, skildringar och kommunikation i text och bild

Vilka individer och grupper syns i text och bild, och hur framställs de?

Vilket språkbruk och bildspråk använder vi, och vilka signaler sänder det?

Vilka grupper tilltalas och/eller exkluderas av språk, text och bilder?


föredrags-, mötes- och talaranalys: kommunikation i praktiken

Vilket språk och vilka kommunikationssätt använder vi i samband med vårt föredrag eller möte, och vilka signaler sänder det?

Vilka grupper tilltalas och/eller exkluderas av vårt språk och övrig kommunikation i samband med vårt föredrag eller möte?

Vilka effekter har vårt föredrags, mötes eller evenemangs upplägg för olika grupper?

Jag erbjuder även:

kundanpassad rådgivning genom löpande stöd eller enskilda samtal

föredrag och workshops   

Utdrag ur kundomdömen:

Workshopen väckte tankar och gav oss nya idéer, men framförallt gav den oss modet att fortsätta jobba vidare med dessa viktiga och ibland svåra frågor. […] Jag kan varmt rekommendera Emily Turgman Gruian.”
Jannik Hansen, tidningschef, Hallå AB

“På ett pedagogiskt sätt, med en hel del ögonöppnare, tog Emily med oss genom den snårskog som kommunikation kan vara. Mycket bra var det, både för yngre och äldre deltagare, och det blev mycket diskussioner och interaktion.”
Anna Ferrington, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund i Skåne Blekinge

Hon har en förmåga att se detaljer och därför kunna ge väldigt konstruktiv och ärlig feedback som utvecklar. Detta har varit till stor hjälp, både för att planera för kommande event inom vår organisation, men även på ett personligt plan, då det väckte tankar kring bemötande och inkludering som är viktiga i alla sammanhang.”
Julia Arvidson, projektledare, Hållbart Mentorskap Skåne

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta mig!

Vänliga hälsningar

Emily Turgman Gruian
AllRights.se

mail: info@allrights.se
mobil: 0708-26 99 67