Nystart / A Fresh Start

English version below!

För ett år sedan, den 3 augusti 2015, startade jag officiellt mitt företag All Rights Consulting. Att våga ta chansen att arbeta med det jag brinner för och är bäst på, på tider och villkor som passar mig, är ett av mitt livs största och bästa beslut. Men det var bara början.

Mitt första år som egenföretagare har kommit att handla om så mycket mer än det faktiska arbetet. Det har satt igång många tankar – om min vardag, min hälsa, min syn på livet och min plats i världen. Om jobb, stress, vila och sömn, träning, prylar, relationer, mening och glädje. Om hur mycket vi har att vinna på att eftersträva långsiktig personlig hållbarhet, såväl kroppsligt som själsligt. Vilka möjligheter vi har att göra val som verkligen kan förändra våra liv. Frågor som jag tror att de allra flesta av oss någon gång har känt behov av att på allvar fundera på.

Hur hänger vad vi gör och hur vi tänker ihop med hur vi mår och ser på oss själva? Kommer vi någonsin att älska måndagar? Måste vi ha en karriär? Kan vi börja träna även om vi alltid fasade inför idrottslektionerna i skolan? Vilken påverkan har våra vanor, normer och prylar på oss själva och andra? När lyssnade vi senast på våra LP-skivor? Är det OK att äta antidepressiva piller och choklad i stället för raw food? Hur pinsamt är det att fortfarande ha en mobil med knappar? Och går det verkligen att lägga ett livspussel som funkar i praktiken?

Jag har börjat inse att just för mig stavas de viktiga valen bland annat hållbar konsumtion, minimalism, mindfulness och självmedkänsla. Denna blogg kommer att handla om de många små (och lite större) steg som vi kan välja att ta på vägen mot ett mer medvetet, givande och njutbart liv. Hoppas att du kommer att finna den givande. Jag har valt att kalla den Richer.


A Fresh Start

One year ago, on August 3, 2015, I started my company All Rights Consulting. Taking that step was one of the best and most important decisions of my life. But somehow, it turned out to be just the beginning.

Starting my own company resulted in much more than ‘just’ work. It lead to thoughts on life, health, work, stress, sleep, exercise, stuff, relations, meaning, and happiness. On how much we can gain from striving for long term personal sustainability, for body and soul alike. On the possibilities we have to make choices which can really change our lives. Thoughts that I think most of us, at some point, have felt the need to seriously consider.

How are our thoughts and actions related to how we feel and think of ourselves? Will we ever love Mondays? Do we really need to have a career? Can we start exercising even if we always hated gym class? In what ways do our habits, norms, and stuff influence ourselves and others? When did we last listen to our LPs? Is it OK to eat antidepressants and chocolate instead of raw food? Is it possible to actually have all the time, money, and things we need?

I have come to realize that some of the important aspects of the life I want to live include sustainable consumption, minimalism, mindfulness, and self-compassion. This blog will focus on small (and somewhat bigger) steps and choices we may find helpful on our way to a more meaningful, conscious, and happy life. I hope you will enjoy taking part of it. I have chosen to call it Richer.